Brennabu Leirskole setter av 5 kroner pr elev hvert år som går til Brennabufondet. Fondet deles ut til barn og unge i hele verden. Brennabu Leirskole har de siste årene hatt 4.000 elever innom gjennom et skoleår. 

Brennabufondet er ment som en hjelpende hånd til alle de som hver dag jobber frivillig med ideelt arbeid for barn og unge. Med dette fondet ønsker vi at enda flere barn og unge får tilbud om aktiviteter både ute og inne. Få lov til å mestre og blomstre med nye utfordringer i lek og moro med andre barn.

Fondet kan ikke deles ut til kommersielle prosjekt. 

Søknader til Brennabufondet må være oss i hende før 1. mai hvert år. 

Søknad Brennabufondet
Si noe om hva tiltaket/aktiviteten går ut på og hvem som får glede av dette.