Brennabu setter av 5 kroner pr elev hvert år som går til Brennabufondet. Fondet deles ut til barn og unge i hele landet, i eget nærområdet. Brennabu Leirskole har de siste årene hatt 4.000 elever innom gjennom et skoleår. 

Brennabufondet er ment som en hjelpende hånd til alle de som hver dag jobber frivillig med ideelt arbeid for barn og unge. Med dette fondet ønsker vi at enda flere barn og unge får tilbud om friluftsaktiviteter. Med støtte fra Brennabufondet håper vi at enda flere, tidlig i livet, oppdager gleden ved å tilbringe tid ute sammen med andre.

Hvem kan søke
Idrettslag, organisasjoner, skoler, initiativtakere og ildsjeler kan søke om støtte.  Fondet kan ikke deles ut til kommersielle prosjekt eller arrangement. 

Hva kan man søke om
Tiltaket skal være i eget nærområdet. Tiltaket skal være tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje.

Årlige tildeling skjer pr juni hvert år, ved at styret vurderer hvilket formål man vil støtte innenfor de kriteriene som er bestemt.

Søknader til Brennabufondet må være oss i hende før 1. mai hvert år. 

Søknad Brennabufondet
Si noe om hva tiltaket/aktiviteten går ut på og hvem som får glede av dette.
Brennende engasjement

Brenner du for noe eller noen, men mangler litt "starthjelp". Send oss en mail på post@brennabu.no så kanskje vi sammen kan skape noe fint sammen. Heia alle frivillige som jobber for morgendagens helter. 

Erfaringsbasert læring

Her på Brennabu er vi opptatt av nettopp dette - prøve og feile og mestre. Kan Brennabufondet bidra til at enda flere unge kan få oppleve og lære nye aktiviteter, gleder det oss stort. Les mer om Brennabu sin visjon her.