Betalingsbetingelser og vilkår grupper (ikke leirskoleklasser)


Betaling av depositum
Etter avtale om bestilling faktureres et depositum, kalt finansielt forskudd. Når dette er innbetalt vil det være en gjensidig sikkerhet for at avtale om opphold er inngått. Det vil samtidig være en bekreftelse på at avbestillingsreglene under er akseptert. Ved for sen betaling påløper purregebyr. Dersom bestillingen av ulike grunner må avbestilles av kjøper, vil depositum ikke bli tilbakebetalt.

Fakturering av oppholdet
Gruppen blir fakturert samlet pr epost eller annen tilsvarende elektronisk fakturering. Faktura mailes ut etter oppholdet.


Avbestilling

  • Dersom oppholdet avbestilles seinere enn 6 uker før ankomst, må gruppen betale 50% av totalprisen
  • Dersom oppholdet avbestilles seinere enn 2 uker før ankomst, må gruppen betale 75% av totalprisen
  • Dersom gruppen uteblir uten avbestilling, betaler gruppen hele prisen for bestilt opphold

 


Betingelser og vilkår hytteutleie

Betaling av depositum
Etter avtale om bestilling faktureres et depositum, kalt finansielt forskudd. Når dette er innbetalt vil det være en gjensidig sikkerhet for at avtale om opphold er inngått. Det vil samtidig være en bekreftelse på at avbestillingsreglene under er akseptert. Ved for sen betaling påløper purregebyr. Dersom bestillingen av ulike grunner må avbestilles av kjøper, vil depositum ikke bli tilbakebetalt.

Fakturering av oppholdet
Leie av hytta faktureres 2 uker før ankomst.


Avbestilling

  • Dersom oppholdet avbestilles seinere enn 4 uker før ankomst, må man betale 50% av totalprisen
  • Dersom gruppen uteblir uten avbestilling, betaler man hele prisen for bestilt hytte

 

Aldersgrense for bestilling er 23 år, og forutsetter at vedkommende er med under oppholdet.

Prisene inkluderer ettervask.