Opplegg og undervisning
i 4 døgn
Anbefalt av
Norsk Leirskoleforening
Miljøfytårn sertifisert

Da lovfesting av leirskole ble vedtatt i Stortinget i juni 2019, ble det jubel i Norsk leirskoleforening og hos alle dem som har opplevd verdien av en læringsuke borte fra hjem og egen skole.

Miljøskifte
Mange skoler har vært flinke til å legge til rette for uteaktiviteter og uteskole i eget nærområde de siste årene. Det er god trening og tilvenning til uteliv, men erstatter ikke det å dra med klassen til et nytt naturmiljø en skoleuke.

For noen elever vil denne kontakten med et nytt naturmiljø (elever fra saltvann og lavland reiser til ferskvann og fjell, og omvendt) ofte være den første og kanskje eneste opplevelse av et annet naturmiljø. Og for noen blir det et vendepunkt i et ungt liv å oppleve et nytt naturelement. Om reisetid blir noe lengre ved helt å skifte naturmiljø, er læringsverdien ved å komme 2-4 timer hjemmefra og se helt andre vekster og landskap, bygder og støler så mye større.

Norsk Leirskoleforening

Norsk Leirskoleforening (NLF) organiserer 52 leirskoler spredt ut over hele landet.

Stedene kan eies og drives av organisasjoner, privatpersoner eller kommuner, men felles for alle er at undervisningen driftes av kommunalt ansatte lærere. Slik er leirskole en del av grunnskolen, nå også en lovpålagt del.

Et NLF-anbefalt leirskolested garanterer at undervisningspersonalet på leirskolen er kommunalt ansatt og opplegget lagt av pedagogisk avdeling i verts-kommunen.

Ideen med å reise på leirskole i grunnskolen er nettopp det å komme bort fra hjemmet og klare seg sjøl en uke. Det å smøre seg matpakke, holde orden på tingene sine, bli kjent med andre, kle seg etter været, ikke ha kontakt med foreldrene, dele rom med andre og mange andre læringsfaktorer, kan bare oppleves gjennom et leirskoleopphold. Noen av læringsmålene på trinnet lar seg bare gjennomføre utenfor klasserommet, f.eks på leirskole.

Brennabu startet med leirskole i 1965 og har siden da erfaring med å gi 12-åringer en opplevelse for livet med opphold i et trygt, men spennende stølslandskap 850 moh på Vaset i Vestre Slidre i Valdres. Lett tilgjengelige 1100-meters-topper ligger innen rekkevidde, men også fjellvann egnet for rolige padleturer.  Området har ikke stupbratte fjell med skredfarer og er derfor godt egnet for skiopplæring og snøaktiviteter.

Spisesalen i hovedhuset. Foto: Christine Stokkebryn
Spisesalen i hovedhuset. Foto: Christine Stokkebryn
Brennabu leirskole. Lærer hjelper med klatresele.
Brennabu leirskole. Lærer hjelper med klatresele.

En anbefalt leirskole som Brennabu, vil dessuten kunne garantere et gjennomarbeidet pedagogisk opplegg, sikkerhetsvurderinger og evt sikringsutstyr rundt alle aktiviteter, spisskompetanse hos leirskolelærere med lang erfaring og innkvartering i godkjente og egnede lokaler der mat og hus og brannsikring gjennomgår jevnlige offentlige kontroller. Etter et leirskoleopphold på Brennabu vil vår pedagogiske avdeling sende en dokumentasjon på hvilke læringsmål for trinnet som er gjennomgått i leirskoleuka og slik frigjøre tid i klasserommet resten av året.

Brennabu kan ta imot flere skoleklasser samtidig. Dette gir ofte gode og spennende sosiale møter mellom skoleklasser fra ulike miljø. Slik blir leirskoleoppholdet også en arena for sosial trening i møte med andre. 

Vi inviterer derfor skoler fra lavland og saltvann til opphold på Brennabu og en hel skoleuke med opplevelser og læring for livet. Om skolen ønsker det kan vi lage faste avtaler på faste uker for år framover.

Ta kontakt på 61363102 eller post@brennabu.no