Gratis visningstur
for to ansatte fra hver skole
Fra uke
45-50
Langtidskontrakt
med en fast uke år etter år

Vurderer dere å legge leirskoleoppholdet til Brennabu?
Vi har kapasitet for opp til 150 elever, og leverer et fullverdig leirskoleopphold fra mandag til fredag.

Visningstur
Vi tilbyr gratis visningstur til skoler eller kommuner som vurderer å legge leirskoleoppholdet til Brennabu. Dere får en gjennomgang av vårt undervisningsopplegg, kjøkken og andre rutiner. Dette er en mulighet for dere å oppleve hvordan det er å være her på leirskole, før dere eventuelt inngår en avtale med oss. Visningsturen inkluderer en overnatting med måltider for to ansatte per skole eller kommune. Foregår mens vi har leirskoleelever her.

Ønsker dere mer informasjon om dette tilbudet? Send oss en e-post

Fra aktiviteten steinsliping.
Fra aktiviteten steinsliping.

Langtidskontrakter
Vi tilbyr faste avtaler og nesten alle våre kunder har sin faste uke år etter år. Dere kan få avtaler på både 5 år, 10 år og lengre hvis ønskelig. Dette gjør det lettere for dere å planlegge for leirskole, samtidig som vi kan garantere at dere får den uken dere ønsker.

Fakta om Brennabu

Ansatte

Fast stab med åtte leirskolelærere og ti personer på driftsavdeling. 

Aktiviteter mandag til fredag

tilpasset elever med nedsatt funksjonsevne

Godkjent og anbefalt av

Norsk leirskoleforening

Helårsdrift

og direkte adkomst til frilufts- og høyfjellsliv med blant annet toppturer, klatring, zipline, balanseline, fatbike, kanopadling, steinsliping og leir ute i naturen. 

Kjøkken med faglærte kokker

og gode systemer for dietter, matallergier og religionsbetinget mat

Magisk vinter på Brennabu

Vinteren her på Vaset og Brennabu ønsker vi at flere skal få oppleve, og derfor har vi tilrettelagt så langt det er mulig, slik at det skal være enklere for dere å velge den tiden på året. De som ikke har tilgang på skiutstyr får låne dette gratis hele leirskoleuken. Vi har også kjøpt inn en godt utvalg av vintertøy i flere størrelser slik at de som ikke har tilgang på dette skal få låne gratis fra oss.