Vi gleder oss til at du skal komme til oss på leirskole!

Du har sikkert forventninger til hvordan det skal bli og vi håper du får en fin opplevelse du vil huske lenge. Vi skal i alle fall gjøre vårt beste. Vi har også noen forventninger til deg. Vi skriver dem ned her og regner med at de blir gjennomgått i klassen før oppholdet, så er alle godt forberedt.

Vi forventer:

 • at du vil gjøre ditt beste for at alle skal få et fint opphold. Vi vil ikke tåle mobbing eller ufin språkbruk.
 • at du oppfører deg fint og behandler hus og utstyr med forsiktighet. Hvis noe blir ødelagt pga uforsiktighet, kan du måtte erstatte det.
 • at du ikke bruker tyggegummi her og ikke har med deg fyrstikker eller lighter
 • at du holder orden på tingene dine og selv sørger for å henge yttertøyet ditt opp i tørkerommene. Husk å bruke tøfler/innesko inne og utesko bare ute!
 • at du retter deg etter beskjeder fra leirskolepersonalet og klasselærer
 • at du sier ifra til voksne hvis noen ikke har det bra
 • at du viser naturvett, respekter alt liv og ikke ødelegg med vilje noe som vokser i naturen. Det er forbudt å kaste fra seg matpapir og søppel på gulvet eller ute i naturen.

 

Ordensregler:

 • Du skal ikke gå utenfor leirskoleområdet uten tillatelse fra leirskoleledelse eller klasselærer.
 • Røyking og all bruk av åpen ild er forbudt (stearinlys og fyrstikker/lightere). På grunn av hygieniske årsaker og renhold er det ikke anledning til å bruke tyggegummi på leirskolen.
 • Utesko skal ikke brukes inne, men plasseres i tørkerommene.
 • Soverommene tilhører bare de som bor der.
 • Det er ikke lov å gå på soveromsfløyene til de andre klassene.
 • Alt tøy skal tørkes på tørkerommene eller spesielt anviste steder. På tørkerommet må du selv påse at tøyet ditt henger slik at det tørker, og at skoene ikke blir stående inntil varmeovnene (brann og smeltefare!), men oppe på benkene.
 • Vinduene skal være lukket på dagtid når du er på aktivitet eller tur.
 • Inspeksjon på rommene før frokost og om kvelden. Alle skal da være på rommet.
 • Ved inspeksjon om morgenen skal papirkurvene være tømt, gulvet feid og rommet ryddig. Ved kveldsinspeksjon skal elevene være ferdig med kveldsstellet og i seng. Nattero kl. 22.15 til 07.00.
 • Alle elever skal rette seg etter beskjeder fra leirskolepersonalet og klasselærer.
 • Elevene har IKKE tillatelse til å ha med mobiltelefon.
 • Vi aksepterer ikke dårlig oppførsel og vold mot andre.

Det hender også at vi opplever ulik kultur og tålegrenser for oppførsel fra skole til skole. Leirskole er også en læringsarena for ulikheter mellom mennesker. Samtidig er det et mål for oss at alle skal oppleve gode og trygge læringsuker. Vi bestreber oss derfor på å være tydelige i hva vi forventer fra elevene med hensyn til oppførsel og ber medfølgende voksne minne elevene på reglene her.

Hjertelig velkommen på leirskole!


Hilsen oss på Brennabu

På bortebane

Husk at du representerer skolen din og hjemmet ditt på denne turen. Oppfør deg slik at de kan være stolte av deg. Det gjelder også på reisen til og fra leirskolen.

Konsekvenser ved brudd på våre ordensregler

Vi ber alle voksne gjennom uken reagere spontant med tilsnakk uavhengig av hvem sin elev det er dersom vi opplever uakseptabel språkbruk.

Skulle det oppstå situasjoner der elever ikke klarer å rette seg etter våre regler og rettledninger vil følgende sanksjoner bli fulgt:

 1. Du vil tatt ut av aktiviteten
 2. Du vil ha en samtale med rektor eller daglig leder på Brennabu
 3. I samarbeid med voksne vurdere annen type undervisning på leirskolen eller hjemmeskole