Brennabu AS
Panoramavegen 1019
Vaset i Valdres
2960 RØN

Tlf. kontor: 61 36 31 02
E-post: post@brennabu.no
Bankgiro: 6182 05 01232
Org.nr.: 992 054 301

Brennabu Leirskole
Panoramavegen 1019
Vaset i Valdres
2960 RØN

Mobil rektor Jon Terje Rying: 91 86 38 86
E-post ref pedagogisk opplegg/program: jon.terje.rying@vestre-slidre.kommune.no 
E-post ref overnatting, utleie, diett: post@brennabu.no