Vi skal gi deg en opplevelse for livet!

Hvis vi klarer....

  • å vise fram vår fantastiske fjellnatur
  • å skape forståelse for at denne naturen er verdt å ta vare på
  • å formidle at denne naturen er spennende og kan utforskes
  • å få gjestene våre til å overstige grenser for hva de trodde eller kunne fra før
  • å få gjestene til å hygge seg sammen, bli kjent med nye mennesker og være fornøyd med kvaliteten på hus og mat
  • å få lærere til å benytte naturen og utemiljøet som klasserom
  • å få elevene til å føle glede og trivsel, og minst en har hatt den gnisten i øynene som forteller at dette vil han eller hun huske fordi det har rørt ved hans eller hennes innerste    

....da har våre gjester fått noe med seg i livet. Og vi tør kalle vår leirskole en meningsfylt skole - og vi har oppfylt vår visjon!