Ankomst
Kl. 12.00
Åpningsseremoni
Kl. 14.00 i Låvin
Avslutningsseremoni
Kl. 12.00 i Låvin
Avreise
Kl. 12.30 fra Brennabu

Ankomst
Ved ankomst Brennabu er det fint om elevene kan bli sittende i bussen til vi kommer. Etter innkvartering og informasjon har elevene tid til å pakke ut og spise medbrakt matpakke. Elevene må ha med seg tilstrekkelig med mat hjemmefra i forhold til at første måltid er middag fra kl. 17.00.

Etter innkvartering er det samling for alle elever og gjestelærere/ledere i Låvin med presentasjon av Brennabu sine ansatte. Etterfølges av informasjonsmøte for gjestelærere med rektor og daglig leder, og elevene blir med leirskolelærerne for en aktivitetsøkt/bli-kjent-løype. 

Avreise
På avreisedagen er det evaluering med rektor og daglig leder i hjørnestua kl. 09.30. Det holder at en lærer fra hver skole møter opp. Ukens siste aktivitet starter kl. 09.15 og avsluttes innen kl. 10.45.

Etter aktivitet har elevene tid til å rydde rommet, pakke og spise mat før evaluering med leirskolelærerne. Uken avsluttes i Låvin med en felles samling for alle skolene. 

Busstider

Sjekk med det busselskapet du bestiller hos at de overholder tiden i samsvar med vår oppmøtetid til ankomst, avreise og nødvendige stopp underveis – samt at de har stor nok buss til både elever og bagasje.