Vår logo er utarbeidet av grafisk designer Anne Mellbye.
Logoen med den store B-en i forgrunnen av blått Vasetvann, fjell og himmel er ment å romme landskapsrammen vår.  B-en tenker vi skal se litt eventyraktig ut og representere alle de eventyrlige opplevelsene vi byr på.

Bakteppet for logoen er utarbeidet av designbyrået M8. 
Det er i sin helhet et mønster av krystaller eller elementer som går fra is og fjell til stein og snøsmelting til planter og mose til stier og spor til pinner og barnåler. 
Slik illuderer vi at det er naturen som er grunnlaget for vår bedrift og at vi er en helårsbedrift.

Ut fra dette helårlige bakteppet henter vi enkeltelementer eller selvstendige krystaller som brukes rundt oppslag eller bilder som smalere stier gjennom temaer og oppslag.

Denne forankringen i naturen er avspeilet på våre websider, og på og i husene våre.