Brennabu AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Markedsansvarlig har det daglige ansvaret for Brennabu AS behandlinger av personopplysninger på brennabu.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev, bestille overnatting, eller påmelding ifm. aktivitetsuker. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Visbook er databehandler ifm. booking og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av onlinebooking nettstedet. Velop AS er vår driftsleverandør for brennabu.no.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med online booking og drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren.

Det er kun Brennabu AS og Visbook AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Brennabu og Visbook regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.