Vi vil minne om anbefaling fra Helsenorge om å begrense sosial og fysisk kontakt. I hytter er det anbefalt å ikke samle flere enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmene.

Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at du kan få besøk av en hel husstand, selv om de har mange barn. Dersom alle gjestene er fra samme barnehage- eller barneskolekohort.

Du kan ikke regne et par eller en husstand som én gjest. På grunn av smittesporing er det lurt å begrense hvor mange ganger du enten har gjester på besøk eller drar til noen andre. Det er fortsatt anbefalt å begrense fysisk sosial kontakt, men det er åpnet for at du to av dagene i løpet av juletiden, kan ha inntil 10 gjester hjemme hos deg.

Kontakt oss gjerne ved spørsmål.