Låvin og stabburet. Foto: Christine Stokkebryn

Låvin på Brennabu

I 2005 kjøpte Eivind og Elisabeth den gamle Låvin på Søre Fønhus gard i Sør-Aurdal av Arne Erik Fønhus.

Låven var en vinkelbygning som som bl.a. hadde vært brukt til treskelåve, stall, oppbevaring av høy mm. Den var 300m2 og besto av en reisverksdel samt en tømret del. Inni en av vinklene sto det også et sinklaft som hadde blitt brukt til stall. Det var skifertak på hele bygget. De eldste bygningsdelene var merket med årstallet 1826.

I kjøpsavtalen ble man enige om at kjøper tok ned Låvin og at det skulle være gjort innen 1.juli 2006.

Låvin ble tatt ned av gode hjelpere fra Brennabu og med vaktmester Rolf Inge Nordberg i spissen, samt en arbeidsgruppe fra SørAurdal som tok av skifertaket.

Arkitekt Ajas Mellbye sitt firma i Oslo ble engasjert som arkitekt for det bygget en så for seg at gamlelåven kunne transformeres til på Brennabu. Behovet her var et forsamlingshus som skulle kunne huse alle elevene fra de ulike bo-enhetene til felles samling eller underholdning om kvelden, samt bli et selskaps- og møte- og konsert-lokale til våre andre grupper eller til utleie ellers.

Og seinhøstes 2008 sto det ferdig. Arkitektfirmaet Mellbye v Ingrid Bull og det lokale byggefirmaet Vaset Bygg med Roar Dalen som leder, hadde innfridd alle våre ønsker.

Hovedsalen er på 130 m2 der ytterplankene på Fønhuslåven er brukt som innerpanel på 2 av veggene og det gamle gulvet ble lagt slik det var, med hakk og merker etter redskap og hestebrodder gjennom årtier. Det gamle skulle få være ekte gammelt og det som måtte bli nytt skulle få være helt nytt uten å late som noe annet. Dermed er kombinasjonen gammel plank og tømmer satt opp mot stål og glass. Det ble vi veldig fornøyd med. Toaletter, garderobe, en hems og et anretningskjøkken supplerer bygget.

Bygget ble døpt Låvin, som er låve i bestemt form på valdresdialekt. På åpningsfesten ble det både tradisjonsmat og konkurranse i hesteskokasting.

Og Fønhuslåven har gitt Brennabu flere gode bygnings-tilskudd; Materialer «til overs» har gjort at vi har bygget: Eldstogo, Skålen, Stabburet, lageret for bueskyting og et par gapahuker.

Vi er strålende fornøyd med hva Fønhuslåven har tilført oss av både tradisjon, historikk og bygninger og håper ettertiden også vil se det slik.

Eier Elisabeth Mellbye,  20.04.2020.koronatid

Les mer om Låvin og våre fasiliteter. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev