På Brennabu har vi som regel at lege kontaktes dersom elever skader seg. Legen/legekontoret registrerer eleven og skaden, og gir time for konsultasjon dersom de mener det er nødvendig. Dette er meget viktig for alle parter – både at eleven får den nødvendige oppfølging og for eventuelle senskader.

Dersom uhellet er ute er kontoret behjelpelig med å ringe lege og drosje dersom det er behov. Kontoret stenger normalt kl.16.00. Kvelds-kontakten (se telefonlista) kan være behjelpelig etter kontortid. Merk at dersom det er snakk om transport til lege brukes taxi med mindre det er øyeblikkelig hjelp.
For å få bestilt taxi på Pasientreiser, må fullt personnummer oppgis (taxi bestilles av legekontoret).