Vi har noe ledig kapasitet. Litt avhengig av hvor mange man er, skal det være mulig å få leirskole også i 2021. På denne siden vil du finne en oppdatert liste over ledig kapasitet.

Kontakt oss på post@brennabu.no for aktuell uke eller om dere ønsker å stå på venteliste.

ÅR

UKE

ANTALL ELEVER

 2021

40

ledig

 2021

41

50

 2021

49

50

 2021

50

ledig

 2022

3

50

 2022

4

70

 2022

19

40

 2022

23

ledig

 2022

34

60

 2022

40

ledig

 2023

50

ledig

 2023

4

ledig