Informasjonspermen er en kortversjon av alt dere finner av informasjon om Leirskole her på Brennabu. Den legges også som vedlegg i maildialog med skolen før ankomst. 

Informasjonspermen er et godt verktøy for for alle som ønsker rask og god innføring om hva som skjer her en leirskoleuke.  Klikk på bilde under for kobling til Informasjonspermen.