På Brennabu strekker vi oss ekstra langt for at alle skal få komme på leirskole. Vi tilrettelegger for rullestol, krykker eller tilsvarende løsninger både ute og inne. Og på kjøkkenet tilpasses alle typer dietter. 

Tilrettelegging for elever med spesielle behov
Klasselærer må være orientert om elever som kan ha vanskeligheter med spesielle aktiviteter. Opplegget vårt kan tilpasses elever med særlige behov, bevegelseshemninger o.l. i samarbeid med klasselærer, men vi har ikke ekstra ressurser å sette inn på enkeltelever. Elever med slike behov må få utløst slike ressurser fra hjemkommunen. Det er også her viktig å ha god kontakt med oss på forhånd.

Sykdom/allergi

I tilfelle det blir behov for elever å konsultere lege under leirskoleoppholdet må vi rekvirere drosje til og fra. Ved eventuell legekonsultasjon må vi ha fullt personnummer - 11 siffer. Vi ber om at medfølgende lærer sørger for å ha med slik informasjon/sørger for å ha lett tilgang til det.

Medisinering
Klasselærer/medfølgende leder må være ansvarlig for oppfølging av medisinering som elever ev. må ha det. Leirskolen har ikke kompetanse eller ansvar for at elever får riktig medisin til riktig tid.

Et lite lommeapotek med plaster, paracet m.m. er også lurt å ha med.

Bruk av rullestol
Vi kan tilrettelegge for rullestolbrukere. For best mulig tilrettelegging er det viktig at vi får vite mest mulig om eleven og type rullestol i god før ankomst. 

Sengevætere
Barn som er sengevætere i større eller mindre grad må ha med plastlaken og ekstra lintøy til skift. Klasselærer må få beskjed om eventuelle sengevætere. Vår erfaring er at det ikke er noe stort problem på leirskolen og det bør ikke hindre eleven i å reise.

Vi har vaskemaskin til bruk for våre gjester ved behov.

Leirskole er for alle

På Brennabu strekker vi oss ekstra langt for at alle skal få komme på leirskole. Vi tilrettelegger for rullestol, krykker eller tilsvarende løsninger både ute og inne. Og på kjøkkenet tilpasses alle type dietter.