Brennabu har lang tradisjon med å ta i mot konfirmanter som ønsker et leirsted og ulike aktiviteter. Vi har plass til grupper mellom 25 og 150 personer.

Leir er en glimrende mulighet for konfirmantene til å bli bedre kjent med seg selv og med hverandre, og til å gå dypere inn i forskjellige temaer. 

På leir får man tid til å bruke forskjellige læringsmetoder, man kan bygge fellesskap og utøve kristne praksiser på en annen måte enn man kan i ukentlige samvær. I tillegg er det viktig med sosialt samvær med lek, spill og underholdning.